Zářijové výstavy s "Dr. Silagem"

Chovatelský den v Chomuticích byl skvělý a rádi jsme se s vámi viděli. Nyní se budeme těšit na další výstavu v Radešínské Svratce.

287926715_566220994868046_8970762140284748402_n (1).jpg

Naše Pole Nabočany - workshop Hrachy 2022

287630322_421941802929758_9002529955318440464_n.jpg

Naše Pole Nabočany - workshop Hrachy 2022

Silážní liga 2022 je již u konce

Letošní ročník soutěže Silážní liga je již u konce, ale my jsme společně s naším partnerem Profi Press pro Vás natočili video, kde najdete celé vyhodnocení a vyhlášení vítězů porotou. U každé kategorie bylo porotcem vyzdvihnuto, co je podstatné a na základě čeho hodnotili. Porota se mění každým rokem. Letos jsme oslovili za výživářské poradce přední odbornici na výživu skotu Ing. Katarínu Langerovou Kubekovou, za praxi zootechnika Ing. Jana Randu ze ZOD Mrákov a Doc. Ing. Josefa Hakla, Ph.D. z České zemědělské univerzity za odborníka z řad českých univerzit.

video3.jpg

Silážní liga 2022 – YouTube

video2.jpg

Silážní liga 2021 – YouTube

Letos se Silážní liga rozrostla o Vámi žádanou novou kategorii ŽITO, ve které se na prvním místě umístilo VOD Kadov. V kategorii VOJTĚŠKA vyhrálo ZD Luštěnice, v kategorii JETEL byla první Farma u Drhovských, v kategorii TRÁVA se na prvním místě umístila Zbirožská a.s. a v neposlední řadě v kategorii KUKUŘICE se umístilo ZD Krásná Hora nad Vltavou. Kdo se umístil na 2. a 3.místě, si můžete prohlédnout na stránkách www.silazni-liga.cz.

Tímto ještě jednou děkujeme všem porotcům za skvělou a profesionální spolupráci. Také bychom tímto rádi poděkovali všem zúčastněným, celé porotě a našim partnerům – nakladatelství Profi Press s.r.o. a laboratoři EMPLA AG, za pomoc s organizací a propagací a analýzami. 

Silážní seminář "Objem ničím nenahradíš!"

Silážní seminář Objem ničím nenahradíš! je již za námi. 22.2.2022 se v hotelu SEN v Senohrabech sešlo něco okolo 90 účastníků. Vážíme si moc toho, že situace po tak dlouhé době umožnila se potkat, diskutovat, umožnila některým přednášejícím doletět za námi z Anglie a doufáme, že se vše vrací do normálu a my se takto uvidíme zase za rok.

v1.jpg

Přednášející David Davies, ač mu okolnosti nedovolily doletět, se s námi spojil on-line a měl skvělou přednášku na téma Hetero a homofermentace. Za ním následoval přednášející Simon Wigley, který se soustředil na využití, typy, výhody a nevýhody bariérových plachet. Tomáš Berka ze společnosti Alltech dopodrobna rozebral vliv kvality objemných krmiv na cenu krmné dávky. Kolegyně Jaroslava Zavoralová to pak ještě krásně shrnula a doplnila ve své přednášce o Bezodpadovém zakrývání silážních jam a Aleš Křivka jen v krátkosti promluvil o Bezpečnosti na jamách a blížící se nové legislativě. Poté již následovalo vyhodnocení Silážní ligy, kde se odborná porota vyjádřila ke každé kategorii, kde odůvodnili a vysvětlili svá rozhodnutí, na základě kterých došli k vyhodnocení prvních třech míst, vyhlásily se první tři místa a všichni vítězové si domů mohli odnést nejen certifikát a nějaké drobnosti od společnosti ACE Agro, ale také hodnotné ceny v podobě silážního konzervantu, vysoušeče nebo Stabilizátoru (první tři umístění v každé kategorii naleznete na www.silazni-liga.cz).

Děkujeme všem, kteří přišli! A ti, kteří nemohli dorazit tento rok, ty bychom rádi pozvali na některý z našich dalších ročníků. Budeme se těšit.

Zahájení Silážní akademie

logo-sil-akademie.gif

Zjistili jsme, že se Vám farmářům líbí sbírat zkušenosti v terénu, přímo od zdroje, od Vašich kolegů, kteří pracují se stejnými plodinami/stroji, jsou ze stejného regionu apod. Z tohoto důvodu přišel nápad založit Silážní akademii. Účast v akademii Vám umožní podívat se ke kolegům, ještě než zahájíte Vaši sezónu, uskutečníme několik workshopů přímo na farmách/na polích, budete mít možnost svůj problém konzultovat s předními odborníky nejen z ČR, ale i ze zahraničí a nebo se jednoduše inspirovat od svého "souseda". A mnoho dalšího.

Ohlédnutí za rokem 2021

Loňský rok byl, oproti roku 2020, alespoň trošku vstřícnější a my jsme se konečně mohli potkávat nejen na farmách, ale i na různých akcích, seminářích či výstavách. Pro nás byl loňský rok plný nových aktivit, nápadů a přípravy nových prostor. Vám bychom rádi poděkovali za Vaši dosavadní přízeň a moc se těšíme, že si to letos zopakujem. Především rádi vzpomínáme na náš nultý ročník Silážní ligy, který se bohužel nepodařilo představit na Národní výstavě v červnu v Brně, ale to neznamená, že tento nultý ročník byl o to méně úspěšný. Své zázemí nám poskytla Mendelova univerzita, kde jsme se s celou porotou potkali a vyhodnotili vzorky a analýzy.

Děkujeme a už se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.

silaze.jpg

.