Co je BROILACT®?

BROILACT® byl vyvinut selekcí bakterií získaných ze střeva jediné, zdravé, dospělé nosnice prosté specifických patogenů a ostatních nežádoucích bakterií. Jedná se pouze o bakterie střevu vlastní (bez patogenů), které u zdravých slepic tvoří přirozenou střevní mikroflóru.

 • BROILACT se používá pro rychlé založení a rozvoj přirozené střevní mikroflóry, s cílem zvýšit a urychlit rozvoj obranyschopnosti jedince.
 • BROILACT chrání hejno před bakteriemi jako jsou Salmonella, Campylobacter, Clostridium perfringens A+C (způsobuje nekrotickou enteritis), patogenní E. Coli, ale zároveň velmi příznivě ovlivňuje přírůstek a konverzi živin.

Na jakém principu BROILACT funguje?

Anglicky je mechanismus, kterým BROILACT funguje, je nazýván „competitive exclusion product“, česky kompetitivní exkluze.Volně to lze přeložit jako vytěsňování patogenních bakterií ze střevní sliznice soutěžením. Toto lze vysvětlit jako zabránění kolonizace střeva patogeny díky časnějšímu rozvoi přirozené střevní mikroflóry.

BROILACT dokáže (např. u nově vylíhlých jedinců) velmi rychle (během několika hodin) vytvořit obranu proti střevním patogenům adekvátní dospělému zdravému jedinci.

1. Nechráněná střevní sliznice

Nově vylíhlá kuřata jsou velice náchylná k nemocem, protože nemají dostatečně vyvinutou přirozenou střevní mikroflóru, která by je chránila před průnikem patogenů do střevní sliznice.

2. Vytěsnění patogenních bakterií ze střevní sliznice

Během několika hodin po aplikaci přípravku BROILACT je plně rozvinuta střevní mikroflóra (obranný film), který nedovolí patogenům průnik do střevní sliznice.

3plus2.jpg

BROILACT vs. probiotika

Je důležité rozlišit produkty, které vytěsňují patogenní bakterie, a probiotika. Produkty vytěsňující patogenní bakterie obsahují komplex přirozených bakterií,
které trvale kolonizují střevo. Tato trvalá kolonizace je možná pouze díky jejich vzájemné metabolické závislosti.

Probiotika obsahují pouze jeden nebo několik kmenů bakterií, které nekolonizují střevo trvale, proto musí být podávány dlouhodobě. Probiotika mají spousty užitečných účinků, ale ochranou funkci střeva před nežádoucímu patogeny ve srovnání s produkty vytěsňující patogenní bakterie mají pouze minimální.

V roce 1994 Světová Zdravotnická Organizace – WHO navrhla speciální produkt kategorie „přirozená střevní mikroflóra“ se schopností vytěsnění patogenních bakterií (např. BROILACT), což potvrzuje, že na produkty tohoto typu pohlíží jinak, než na běžná probiotika. BROILACT tedy nemůžeme označit za běžný probiotický produkt. 
 

Kdy BROILACT používat?

Zde jsou čtyři konkrétní situace, kdy BROILACT použít:

 1. U kuřat, co nejdříve po vylíhnutí, pro rychlejší nárůst přirozené střevní mikroflóry (dosažení stavu mikroflóry jako u dospělého zdravého jedince). Aplikace se většinou provádí sprejováním.
 2. U mateřských hejn, která byla léčena širokospektrálními antibiotiky k odstranění salmonelové nákazy. BROILACT je podáván v pitné vodě. Zde obnovuje střevní mikroflóru po defaunaci způsobené antibiotickou léčbou. Bez použití BROILACTu® jsou jedinci náchylní k opakované infekci salmonelou.
 3. U ptáků každého věku, kteří jsou po antibiotické léčbě, nebo byli vystaveni stresujícím situacím, jako např. extrémní teploty. BROILACT se podává v pitné vodě.
 4. Po přesunu slepiček z chovných farem do snáškových chovů může stres vyvolaný transportem způsobit poškození přirozené střevní mikroflóry a následné razantní sníženíobranyschopnosti jedince. To může vést ke kolonizaci střeva patogenními bakteriemi. BROILACT chrání slepičky před tímto nebezpečím. 
   

Jak BROILACT používat?

Příprava roztoku

Přidejte regenerační agens do vody, aby byla lyofilizovaná složka chráněná před chloridy a nečistotami. Regenerační agens se přidává do vlažné vody. Jakmile je veškerá
regenerační složka rozpuštěná, za jemného míchání se přidá BROILACT tak, aby nevznikaly bubliny. Ponechte roztok ještě cca půlhodiny stát, aby se vše dokonale rozpustilo.

 • Pro 2000 ks ptáků: 
  10g regeneračního agens a 2g BROILACT rozmíchejte v 0,3-0,6 litrech vody.
 • Pro 5000 ks ptáků: 
  20g regeneračního agens a 5g BROILACT rozmíchejte v 0,75-1,5 litrech vody.
 • Pro 20 000 ks ptáků: 
  80g regeneračního agens a 20g BROILACT rozmíchejte v 3-6 litrech vody.

Spodní hranice se doporučuje pro sprejování v komoře, horní hranice při ručním sprejování.

Způsoby aplikace

1. Aplikace sprejováním

Roztok se používá na jednodenní kuřata. 0,15 – 0,3 ml roztoku se aplikuje na jedno kuře. Kapky by měly být cca 1 mm. Pokud mají správnou velikost, můžeme jednotlivé kapky vidět na peří kuřat. Sprejování se může provádět v automatických sprejovacích komorách nebo zahradním postřikovačem.

2. Aplikace skrze ACE GEL

Do vytemperované, nastlané haly se na papíry nasype krmná směs pro jednodenní kuřata, na kterou se nasype nová vrstva hotového ACE GEL spolu se zamíchaným
BROILACT, který pomáhá zvýšenému příjmu krmiva, napájecí vody, rychlému nastartování enzymatického aparátu střeva a časnému vytěsnění obsahu žloutkového váčku, čímž
se předchází zánětlivým stavům.

3. Aplikace do pitné vody

Jednodenní kuřata:
Před aplikací BROILACT do napájecího systému je důležité systém propláchnout čistou vodou, zabráníme tím výskytu reziduí desinfekčních prostředků. Koncentrovaný roztok
přidejte k dostatku napájecí vody, která bude za 2-4 h spotřebována. Typický objem vody pro jedno kuře je 2,5 ml tedy:

 • 5,0 l vody pro 2000 kuřat
 • 12,5 l vody pro 5000 kuřat
 • 50,0 l vody pro 20 000 kuřat

Dospělí jedinci po ATB léčbě (Salmonella)
Zásadou je, že by ptáci měli přijmout adekvátní antibiotickou léčbu a být po dokončení ATB léčby přesunuti do čisté sekce, mít za 24h a 72h po dokončení medikace obnovenu střevní mikroflóru přípravkem BROILACT.

Koncentrovaný roztok přidejte k dostatku napájecí vody, která bude za 2-4h spotřebována.
Pro dospělého ptáka je typický objem 20 ml:

 • 40 l vody je pro 2000 kuřat
 • 100 l vody je pro 5000 kuřat
 • 400 l vody je pro 20 000 kuřat

BROILACT je nejlépe podávat po malém množství krmení, poté jsou ptáci žízniví a BROILACT dříve vypijí. Není nutné, aby po aplikaci BROILACT byl celý napájecí systém čištěn pitnou vodou.

4. Praktické provedení aplikace

Aplikace s dočasnou restrikcí vody: Následný den po dokončení ATB léčby ptáky normálně nakrmte v 8:00 a vodu podávejte do 10:00, poté vody zavřete. Ve 14:00 začněte podávat nachystaný BROILACT (viz. výše) a obnovte podávání čisté vody poté, co byl roztok BROILACT spotřebován. Opakujte podání BROILACT za 48 hodin.

Aplikace s využitím osvětlení: Ve večerních hodinách dne, kdy byla dokončena ATB léčba, zhasněte světa a přerušte podávání krmiva i pitné vody. Následující ráno po zapnutí světel podejte malé množství krmiva, okamžitě poté začněte podávat připravený roztok BROILACT. Jakmile bude roztok BROILACT spotřebován, obnovte normální systém krmení a napájení. Opakujte podání BROILACT za 48 hodin.